Činnost klubu

Těžiště činnosti klubu spočívá ve sportovních aktivitách => především účast družstev v pravidelné softballové soutěži či na různých softballových turnajích.

Mimo to Pegas pro své členy zajišťuje letní a zimní soustředění. Zatímco v létě se soustředění týkají všech družstev a jejich náplň je pouze softballová, zimní pobyty byly zatím organizovány pouze pro dospělé členy klubu, popř. rodinné příslušníky. Obsahem je obecná fyzická příprava a softballu je věnována pouze teoretická část.

Pegas se ovšem nevyhýbá ani aktivitám kulturního rázu. Celkem čtyřikrát klub uspořádal Reprezentační ples (naposledy v roce 2013). Vzhledem k obrovské organizační zátěži však bylo od pořádání dalších plesů upuštěno.

K dalším aktivitám patří např. provozování softballového stánku na Městských slavnostech ROSA, či spolupráce na Dětském dnu, pořádaném na klubovém stadionu v Luční ulici v Sedlčanech.